×

Advarsel

The form #4 does not exist or it is not published.

Service

Silmar service

Silmar AS legger vekt på å markedsføre solide produkter som skal kunne benyttes med et minimum av vedlikehold og ha høy oppetid i drift.

Vi kan tilby vedlikehold av alle våre produkter i de markeder vi er representert.

Mart Cart er i stor utstrekning vedlikeholdsfrie. Silmar AS ansvarer for regelmessig sikkerhetsettersyn av støttehjul, motor, bremser og batteri, samt sjekker at alle deler er i orden.
Silmar AS leier ut produktene inkludert serviceavtale og forsikring. For alle Mart Cart, Care Chair og Shoppers Aid produkter lagerfører vi nødvendige reservedeler i våre lokaler i Sandvika, Akershus.

For alle øvrige produkter tilbyr vi også regelmessig vedlikehold etter behov, og lagerfører deler i vårt delelager i Sandvika.

Vi har også vedlikeholdsavtaler med leverandører, forhandlere og 3.parts firmaer som sikrer at vedlikehold utføres regelmessig og med høy kvalitet i henhold til inngåtte avtaler.

Bestilling av service.

Dersom du trenger service på et av våre produkter må du fylle ut ALLE feltene i vårt serviceskjema og sende dette til oss.