Service

Silmar service

Silmar AS legger vekt på å markedsføre solide produkter som skal kunne benyttes med et minimum av vedlikehold og ha høy oppetid i drift.

Vi kan tilby vedlikehold av alle våre produkter i de markeder vi er representert.

Mart Cart er i stor utstrekning vedlikeholdsfrie. Silmar AS ansvarer for regelmessig sikkerhetsettersyn av støttehjul, motor, bremser og batteri, samt sjekker at alle deler er i orden.
Silmar AS leier ut produktene inkludert serviceavtale og forsikring. For alle Mart Cart, Care Chair og Shoppers Aid produkter lagerfører vi nødvendige reservedeler i våre lokaler i Sandvika, Akershus.

For alle øvrige produkter tilbyr vi også regelmessig vedlikehold etter behov, og lagerfører deler i vårt delelager i Sandvika.

Vi har også vedlikeholdsavtaler med leverandører, forhandlere og 3.parts firmaer som sikrer at vedlikehold utføres regelmessig og med høy kvalitet i henhold til inngåtte avtaler.

Bestilling av service.

Dersom du trenger service på et av våre produkter må du fylle ut ALLE feltene i vårt serviceskjema og sende dette til oss.

Servicebestillingskjema

Må fylles ut
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Må fylles ut
Må fylles ut
Må fylles ut
Må fylles ut
Må fylles ut
Må fylles ut
Invalid Input
Du må godkjenne innsending og lagring av dine data.
Invalid Input