Utendørs søppelkasser

Våre søppelkasser for utendørs bruk er av høy kvalitet for å tåle slitasje.

Primære materialer er rustfritt stål og/eller betong.

Søppelkasser i betong eller med betong i bunnen er ekstra tunge for å unngå tyveri og hærverk. De fleste utendørs søppelkasser kan også forankres i grunnen.

Se mange av alternativene i våre interiørkataloger her.