Lekeområder - inne

Våre produkter fra flere ulike leverandører benytter vi i prosjekter for å skape helhetlige løsninger for lekeområder innendørs.

Ved å kombinere produkter som kan henges på vegg og produkter for frittstående plassering på gulv, kan vi lage plasseffektive løsninger. Ved bruk av disse løsningene kan vi også skape trivelige miljøer i midlertidige ledige lokaler, som hurtig kan flyttes/omplasseres.

Produkter som ikke krever rydding, har enkelt vedlikehold og lang levertid er noen av våre kjennetegn.