Produs Kid Car

Produs leverer barnehandlebiler som kan ha plass til både 2 og 3 barn.

Den største fordelen med dette produktet, er at det i tillegg gir en plasseffektiv parkering. Vognene kan stables etter hverandre, slik at de bygger mindre ut fra vegg.