Inferno Røykmaske

Escape XTM 30 røykmaske

Escape XTM30 Røyk- og fluktmaske beskytter deg selv og dine nærmeste i en nødssituasjon!

Escape XTM30 er en atmosfærisk, luftrensende undertrykksfiltrerende fluktmaske med flammehemmende hette. Masken gir beskyttelse for åndedrett, hodet og øyne i nødssituasjoner med flammer og giftige gasser.

De fleste kjøretøy, næringsbygg og husholdninger bør ha en røykmaske per person for å beskytte mot skader ved eksplosjon, kjemikalieutslipp, inhalering av røyk og giftige gasser.

Masken beskytter brukeren i inntil 30 minutter mot røyk og giftige gasser. Masken beskytter mot gasser som hydrogencyanid(HCN), hydrogenklorgass(HCL), karbonmonoksid(CO), Akrolein og partikler produsert av brann. 

Kun til engangsbruk!

Holdbarhet: 5 år fra produksjonsdato.

Godkjent etter NS-EN 403:2004 - Åndedrettsvern for egen redning.

CE- godkjenning 1437

 

Last ned vårt produktark for mer informasjon.