Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Når du bruker nettstedet vårt og/eller er i kontakt med oss ved at du for eksempel bestiller service eller ønsker et tilbud, vil vi behandle personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler, er administrerende direktør i Silmar AS, Ingar Paul Taxt .

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger for å kunne sende deg det du trenger, gi deg et godt tilbud eller utføre en service, og for å gi deg best mulig oppfølging på en effektiv og praktisk måte.

Dette er en oversikt over hvilke opplysninger vi kan behandle om deg:

  • Firmanavn
  • Organisasjonsnummer
  • Fornavn
  • Etternavn
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Gateadresse
  • IP-adresse

Personopplysningene benyttes i disse sammenhengene:

  • Behandle forespørsler og servicebestillinger
  • Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet (tilbudsforespørsel)

For å få informasjon om bruk av vårt nettsted benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies nederst i teksten.

Utlevering av personopplysninger til andre (databehandleravtaler)

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre. Vi bruker databehandlere og deres verktøy til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Her ivaretaes informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen på best mulig måte. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

- RS FORM Pro kontaktskjema fra RS Joomla.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Unntak fra dette er når annet lovverk pålegger oss å beholde opplysningene.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet (dvs. du kan få utlevert personopplysningene om deg og gjenbruke disse som du vil på tvers av ulike systemer og tjenester). Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettsted: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte Silmar. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 7 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen i denne teksten. Skulle dette ha noen som helst konsekvens for dine data, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.

Cookies (informasjonskapsler)

Silmar.no benytter "cookies". En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig. Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som "innstillinger", "sikkerhet" e.l. Dette vil ikke få konsekvenser for bruken av nettstedet. Informasjonen vi samler inn fra informasjonskapsler via nettsiden benyttes kun til statistikk for antall besøk på nettstedet.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss.