Økt behov for sikker sykkelparkering

Corona-tider gir økt behov for sikker sykkelparkering.


Myndighetene oppfordrer til at færrest mulig benytter offentlige transportmidler inntil videre.
Det har resultert i at både kunder og ansatte i større grad ønsker å benytte seg av sykkel til butikk og arbeidsplass.


Stadig dyrere sykler og eksplosjonen av el-sykler gir også et økt krav om sikre sykkel-stativer både privat, på jobb og når man skal handle eller reise kollektivt.


Silmar AS har i mange år levert et stort utvalg av utemiljøprodukter til både butikker, kjøpesentre, eiendomsfirmaer og offentlig miljø. Med mange leverandører og etstort utvalg har salget og fokus på gode sykkelparkeringssystemer økt fra år til år.


Nye modeller og nye løsninger

Silmar sin erfaring er at de fleste kundene ønsker løsninger som er enkle å montere og som kan plasseres nesten hvor som helst. Løsninger med betongelementer som bare kan settes rett på eksisterende underlag og som også kan flyttes for vintermåking eller vårrengjøring er viktig. Et system som ikke er støpt fast i bakken er også fleksibelt å flytte på dersom man ønsker endret plassering eller vil utvide med flere plasser.
Denne typen løsninger kan brukes på kjøpesentre, butikker, skoler, barnehager, borettslag og offentlige bygg og også plasseres rett på gulvet i parkeringsgarasjer. Dette gir fleksibilitet og sparer monteringskostnader.


Plasseffektivt og fleksibelt Beta XXL parkeringssystem

Systemet Beta XXL er bygget på at hver parkeringsbøyle er en modul. Hver bøyle kan ha enten ensidig eller tosidig parkering. I tillegg kan man få bøyler med 2 ulike høyder, slik at man kan parkere syklene tettere uten at styrene kolliderer med hverandre. Beta XXL kan derfor gi parkeringsavstander fra 36-80 cm som kobles med ulik lengde på avstandsrørene og gir en fleksibilitet i hvordan man kan bygge stativene. Systemet bygges avhengig av hvor mange sykkelplasser man ønsker og hvor mye plass man har.
Silmar har i mange år også solgt Italienske stativer fra FIMA med flott design. Årets nyhet er MAZE og har plass for 5 sykler på 2,5 m.


Sparkesykkelstativer.


Sparkesykler blir mer og mer populære, og mange unge har de med seg inn på kjøpesentrene, skoler etc. Silmar har allerede solgt denne typen stativer til både kjøpesentre i Thon-gruppen og COOP. Scooterpark som systemet heter, kan leveres både for montering på vegg og i bakken. De er i moduler for 8 sparkesykler, og kan også leveres for tosidig parkering.
Disse egner seg også godt for skoler og borettslag som har mange unge med sparkesykler.


Parkering i 2 høyder


Der hvor plassen er en knapphetsfaktor kan Silmar levere systemer for parkering i 2 høyder.
Med stadig mer avanserte og tyngre El-sykler kan det være tungt å løfte disse opp i andre høyde manuelt. Stativene for parkering i 2 høyder kan derfor leveres med gassfjærer som gjør det lett og enkelt å få syklene opp i stativene.


Vertikal sykkelparkering


Plasseffektiv parkering med sykkelkaruseller og parkering på vegg kan også leveres.
Systemet med gassfjærer benyttes for de som trenger å parkere sykkel opp langs en vegg.
Og det samme systemet kan benyttes i en sykkelkarusell som kan gi plass for 12 sykler på en flate på 2,5 x 2,5 m.
De fleste av de ovennevnte sykkelstativene er utviklet i Tyskland i samarbeid med den tyske sykkelorganisasjonen Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club – ADFC og sertifisert av disse.
Silmar har stor tiltro til at vi med våre mange leverandører av både sykkelstativer og sykkelskur skal kunne finne gode løsninger til våre kunder, sier Ingar Paul Taxt, daglig leder i Silmar AS.