Silmar AS er blitt Gasellebedrift

Silmar AS er nominert som Gasellebedrift 2015
Silmar AS er listet på Dagens Næringslivs Gaselleliste for 2015.

Tusen takk til alle som hjelper oss i vår suksess og harde arbeid!

Her er et utdrag fra brevet vi har fått fra DN:
Din bedrift oppfyller kriteriene for å komme på Gasellelisten for 2015. Det betyr at dere oppfyller følgende kriterier:
• Levert godkjente regnskaper.
• Minst doblet omsetningen over fire år.
• Omsetning på over en million første år.
• Positivt samlet driftsresultat.
• Unngått negativ vekst.
• Vært aksjeselskap.